Това е тестова версия. Кликни, за да излезеш.

Наръчник за работа с доброволци


Наръчникът "Работа с доброволци" изхожда от практиката, изследва и систематизира опита на българския граждански сектор в работата с доброволци, съобразен е с най-големите установени дефицити на знание, дава съвети, примери за добри и лоши практики и надгражда с анализ и допълнителни ресурси. 

TimeHeroes събра опита на над 250 организации в работата с доброволци. Това е първият в България обстоен анализ на състоянието на доброволческата екосистема, както и на добрите практики в сферата.


МОЖЕ ДА ВЗЕМЕТЕ НАРЪЧНИКА ОТ:

Онлайн

Като подарък срещу направено дарение към TimeHeroes за сума от 10 лв. и нагоре (с включена доставка). Пишете ни мейл на hello [при] timeheroes [точка] org с данните ви за доставка.

София

Cosmos Coworking Camp на ул. Ангел Кънчев 3 (изчерпан)
СОХО на ул. Искър 4 (изчерпан)
Къщата на гражданските организации на ул. Христо Белчев 3 (изчерпан)
Читалище.то на ул. Лавеле 11 (изчерпан)
Читалнята в градинката на Народния театър (изчерпан)
Червената къща на ул. Любен Каравелов 15 (изчерпан)

Бургас

Културен център "Морско казино" в Морската градина (изчерпан)
Бизнес инкубатор - Бургас на ул. Княз Ал. Батенберг 28 (изчерпан)

Варна

Младежки дом на бул. Цар Освободител 27 (изчерпан)

Велико Търново

Община Велико Търново, ПР отдел (изчерпан)

Видин

Регионална библиотека

ЗАЩО ДА РАБОТИМ С ДОБРОВОЛЦИКАК ДА ПРИВЛЕЧЕМ ДОБРОВОЛЦИЗА ПРОЕКТА

Наръчникът се осъществява по проект „Систематизиране на опита за работа с доброволци и повишаване на капацитета на НПО“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г.

Проектът има за цел да повиши капацитета на гражданския сектор за работа с доброволци и организация на каузи, като подобри техните знания, фасилитира комуникацията и обмeна на добри практики между НПО и предостави информация по въпросите на доброволчеството в достъпни формати. 

 Проектът „Систематизиране на опита за работа с доброволци и повишаване на капацитета на НПО“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г.  www.ngogrants.bg

Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Фондация „Герои на времето“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.