Сдружение "За теб"

Сдружение "За теб"

Сдружение "За теб" е неправителствена организация регистрирана по българското законодателство с цел осигуряване подкрепа на хората в неравностойно положение. повече

Ние сме организация, ориентирана към проблемите на хората в неравностойно социално положение. Реализираме адекватни практики и партньорства, с които целим постигането на ефективни резултати и да се справим успешно с актуалните проблеми. Нашата мисия е да работим в подкрепа на младежите, с приоритет хората с увреждания, техните семейства и организации, вярваме в правото и равните възможностите на всеки един да води пълноценен и достоен живот. Основните цели на нашето сдружение са: Да подпомага интеграцията на хората с различна степен на увреждания в обществения живот. Да насърчава демократични практики и развитието на гражданското общество; Да подпомага творческите, културните и духовните изяви на хора в неравностойно положение; Да насърчава участието на младите хора в обществения живот Да изготвя разработки по младежки проблеми; Да осъществява международно сътрудничество и да партнира на български и чуждестранни организации и институции със сродни цели; Да съдейства за решаване на проблемите на хора в неравностойно социално положение; Да съдейства и работи за осъществяване на трайни контакти и сътрудничество между неправителствени организации и държавни институции; Да подпомага дейности свързани с опазването на природата и околната среда. Да мобилизира гражданския потенциал за решаване на проблеми на хората в неравностойно социално положение

Актуални мисии (0)

Минали мисии (1)

Включи се в арт работилница за младежи с увреждания във Варна

от Сдружение "За теб"

Социалната работилница "Закачки - занимавки" е специално място за творчество, общуване, споделяне на вълнения и мечти. И, може би най-важно - преодоляване на изолацията, в която много от хората с увреждания са поставени. Стани част от екипа доброволци, които правят всичко това възможно.

Варна

Дългосрочно

Приключило записване