Сдружение "Василица"

Сдружение "Василица"

4,8

Хуманитарна организация, работеща с деца и семейства от малките населени места около Варна, самотно живеещи възрастни, деца, отглеждащи се от един родител. повече

работим по посока развитие на неформалното образиование сред деца и младежи в неравностойно социално положение. Деца в риск, деца от непълни семейства, деца изгубили единият си родител. Нашата мисия е да ангажираме свободното време на децата и младежите с идеята да ангажираме тяхното внимание и да подпомогнем тяхното развитие.

Актуални мисии (0)

Минали мисии (32)

Подари музикални плочи, дискове и касети на младежи в неравностойно положение

от Сдружение "Василица"

Помогни за създаването и попълването на Музикална библиотека, в която младежи от най-уязвимите и бедни общности на Варна ще могат да обогатяват музикалната си култура и да черпят вдъхновение.

Навсякъде, Варна

До час

Приключило записване

Помогни на младежи в неравностойно положение с материали или ръчно изработени предмети

от Сдружение "Василица"

В една малка варненска работилничка младежите от сдружение "Василица" творят бижута от филц, картички, плетени кукли и играчки, за да събират средства за обновяване на занемарени детски площадки в града. Можеш да помогнеш на каузата им като изпратиш материали или изработени от теб предмети. Добре дошъл си и в работилницата, винаги когато имаш време.

Варна

Дългосрочно

Приключило записване

Подари образователна игра за деца в неравностойно социално положение

от Сдружение "Василица"

Екипът на Сдружение "Василица" работи с деца, които имат починал родител или живеят с един родител, във Варна, Подари образователна игра на децата (между 2 и 12 г.), за да могат да сътворят един по-красив свят.

Варна

До час

Приключило записване

Покажи още