Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - Севлиево

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - Севлиево

4,9

Центърът за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания е социална услуга, която предоставя сигурна и защитена среда за децата и младежите с увреждания, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда. повече

Центърът осигурява по-добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване за деца с увреждания (до 18 г), за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМУ, няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки или роднини или в приемно семейство, както и за младежи с увреждания (от 18 до 29 г.), за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да видят самостоятелен начин на живот.

Актуални мисии (0)

Минали мисии (2)

Зарадвай с материали за рисуване и творчество младежи с увреждания в Севлиево

от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - Севлиево

Творческите занимания запълват пълноценно свободното време на децата и младежите в дома, а освен това им доставят много удоволствие и радост от постигнатото. Ще им помогнеш ли с материалите?

Навсякъде, Севлиево

До 5 минути

Приключило записване

Подари учебни материали, тениски и маратонки на деца с увреждания

от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - Севлиево

12 деца са настанени в Център от семеен тип за деца и младежи с увреждания - Севлиево. Предстои им учебна година и ще ги зарадваш много, ако им изпратиш учебни пособия, маратонки и тениски.

Навсякъде, Севлиево

До 5 минути

Приключило записване