Фондация "РеАрт"

Фондация "РеАрт"

5,0

Фондация "РеАрт" е създадена през 2018 г. Ние подкрепяме деца и младежи от центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), като организираме арт работилнички, по време на които изработваме с тях различни аксесоари и сувенири, рисуваме върху текстил, както и много други забавни занимания. Целта ни е да развиваме креативността на децата, както и да запълваме свобоното им време със стойностни и различни занимания. повече

Работилничката е част от менторска програма с цел обучение по финансова грамотност и запознаване с работна среда за младежи между 15-18 год. от центрове за настаняване от семеен тип. Изработените аксесоари, сувенири и бижута. ще се продават по различни базари и/или събития, а спечелените пари младежите ще имат възможност да реинвестират.

Актуални мисии (1)

Подкрепи с материали арт работилници за младежи от домове

от Фондация "РеАрт"

В работилниците на фондация "РеАрт" децата рисуват върху текстил и си правят сами най-готините тениски и аксесоари. А покрай това научават и важни житейски уроци от своите ментори. Дай им само бои и материали за творчество.

Навсякъде, София

До 5 минути

Минали мисии (1)

Подари материали за изработка на бижута и сувенири на младежи от домове

от Фондация "РеАрт"

Арт работилниците на фондация "РеАрт" ще помагат на тийнейджърите да изградят работни навици и да осъзнаят какви отговорности ги очакват след напускането на дома, за да поемат живота си в собствените си ръце. Помогни им да набавят първоначално необходимите материали.

Навсякъде, София

До 5 минути

Приключило записване