Фондация "Поколения заедно"

Фондация "Поколения заедно"

5,0

С положителна енергия и добро настроение, да се върне чувството за пълноценност и усмивка на откъснатите от социалната среда възрастни хора - чрез ежеседмично организирани посещения в социални домове за възрастни хора в гр. Пловдив и областта. повече

Фондация „Поколения заедно” е юридическо лице с нестопанска цел със седалище гр. Пловдив. Като регистрирана организация в обществена полза, същата има следните основни цели: да организира младите хора и да създава условия за тяхната успешна реализация и себеизява като им дава възможност да бъдат добротворци и да участват в различни социални каузи, полезни за хората в град Пловдив, така и на национално ниво; организира и провежда разнообразна социална дейност ; осъществяване на качествена помощ на социални институции и внедряване на ефективни методи на социализация и рехабилитация на нуждаещите се; да изгражда и утвърждава автентична и всеобхватна, личностна и обществена морална ценностна система у децата и младите хора, която да се вписва в съвремието на общоевропейските, международните и българските национални ценности и достойнства - чрез прокламирането и утвърждаването на морални ценности, като създава подходяща среда и условия за издигане на тяхното интелектуално, културно и духовно равнище и др.;

Актуални мисии (0)

Минали мисии (9)

Иди на гости на възрастните хора от дома в село Главиница

от Фондация "Поколения заедно"

Присъедини се към местната група доброволци, които веднъж месечно носят куп усмивки и страхотни емоции на възрастните хора в дома.

Главиница, Пазарджик

До ден

Приключило записване

Иди на гости на възрастните хора от дома в Силистра

от Фондация "Поколения заедно"

Присъедини се към силистренската група доброволци, които веднъж месечно носят куп усмивки и страхотни емоции на възрастните хора в дома.

Силистра

До ден

Приключило записване

Иди на гости на възрастните хора в социален дом в Пловдив

от Фондация "Поколения заедно"

Вземи най-широката си усмивка, настолна игра или любима книга, и прекарай два часа, пълни със смях, интересни разговори и житейска мъдрост.

Пловдив

До ден

Приключило записване

Покажи още