Национален център по трансфузионна хематология

Национален център по трансфузионна хематология

4,9

НЦТХ осъществява дейността си в съответствие със Закона за лечебните заведения, Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, Правилника за устройство и дейността на центровете за трансфузионна хематология, Правилата за добра лабораторна и производствена практика и Медицинския стандарт по трансфузионна хематология. повече

Актуални мисии (1)

Дари безвъзмездно кръв

от Национален център по трансфузионна хематология

В България има постоянен недостиг на кръв и кръвни продукти. Можеш да помогнеш, като още днес дариш кръв в някой от центровете на територията на страната. Освен че ще спасиш човешки живот, това е полезно за самия теб.

Навсякъде

До ден

Минали мисии (0)