MOVE.BG

MOVE.BG

5,0

Ние сме платформа на създаващите хора. Търсим иновативни решения за обществена промяна, работим за устойчиво развитие и утвърждаваме култура на градивен диалог, активно лидерство и споделени ценности. - Свързваме създаващите хора и осигуряваме пространство за общо действие и генериране на идеи. - Моделираме решения за устойчиво развитие чрез иновации и включване. - Изследваме потенциално успешните сектори на икономиката. - Образоваме в културата на участие и споделяне. - Вдъхновяваме с историите на успешните и градивните. повече

В рамките на кампанията в подкрепа на "Европейската гражданска инициатива за медиен плурализъм" Медийна инициатива България, гражданска платформа МоveBG, както и много други организации от страната, предприемаме обиколка в 6 града с цел популяризиране на инициативата и събиране на нужните гласове за подкрепа. Това ще е един поход за свободата на медиите, в който всеки е поканен да се включи. Европейска гражданска инициатива е инструмент за пряка демокрация в ЕС, който дава възможност на гражданите да отправят законодателни предложения до европейските институции, ако съберат 1 млн. подписа в минимум 7 страни от Съюза. Всяка страна има квота от минимум подписи за валидност, като за България това са 13 500. "Европейската гражданска инициатива за медиен плурализъм" (ЕГИМП) е инициирана през 2013г. от международните организации „Европейски алтернативи“ и „Международен алианс на журналистите“. В момента се провежда активна кампания в 11 страни от ЕС, между които и България. https://www.facebook.com/events/560169910767145/

Актуални мисии (1)

Събери интересни истории за миналото на твоето населено място

от MOVE.BG

Ако в теб живее един истински изследовател и търсач на истории, спомени и малко известни факти за общото ни минало, екипът на MOVE.BG няма търпение да се срещнете на картата на "Моята българска история".

Навсякъде

Дългосрочно

Минали мисии (4)

Бъди част от проекта "Моята българска история"

от MOVE.BG

Сайтът "Моята българска история" събира разкази и малко известни факти, свързани с различните исторически епохи, събития и личности на България. Включи се като доброволец към екипа, който го развива.

Навсякъде

Дългосрочно

Приключило записване

Участвай в представяне на проект за българската история

от MOVE.BG

Включи се в проекта "Моята българска история" на MoveBG, като раздаваш промоционални материали и разказваш на минувачи за инициативата за 3 часа на 2 април

София

До ден

Приключило записване

Участвай в създаването на информационни материали за проблемите на изборната система

от MOVE.BG

В рамките на своята програма за изборна реформа, стартирала през януари 2014 г., MoveBG инициира създаването на аналитично-информационна брошура за проблемите на изборната система в България и възможните алтернативи и политики за решаването им.

Навсякъде

Дългосрочно

Приключило записване

Покажи още