Българско сдружение Лимфом

Българско сдружение Лимфом

5,0

Сдружението е създадено в помощ и подкрепа на пациентите, засегнати от лимфом и на техните близки. повече

Българско сдружение лимфом e организация с нестопанска цел, основана през 2006 г. Сдружението е член на Международната лимфомна коалиция, на Международния съюз за контрол на рака /Union International Cancer Control - UICC/ и на Национална Пациентска Организация, на която е и съучредител. Целите на БСЛ са: Защита на човешките права на пациентите с лимфом; осигуряване достъп до адекватно и своевременно медицинско обслужване; съдействие за осигуряване на медикаменти, диагностични средства и съвременни методи на лечение; физическа и емоционална стабилност на пациентите и на техните близки. През последните години приоритет ни е увеличаване броя на регистрираните доброволни донори в Българския регистър за донори на костен мозък и периферни стволови клетки. Чрез информативни кампании за запознаване на потенциалните дарители с безопасността на процедурата и възможността да спасят човешки живот броят на регистрираните се увеличи над пет пъти, но все още остава крайно недостатъчен за държава като България.

Актуални мисии (1)

Включи се в регистъра за потенциални донори на стволови клетки

от Българско сдружение Лимфом

Всяка година стотици възрастни и деца се нуждаят от трансплантация на стволови клетки – процедура, която може да бъде единственият им шанс за оцеляване. Включи се в регистъра за потенциални донори и спаси нечий живот.

Навсякъде

До час

Минали мисии (0)