Кирил Кирилов

4,8

Един от потребителите на Дом за слепи лица в София. повече

На потребителите на социални услуги в Дома за слепи лица са осигурени всички необходими условия за пълноценен социален живот, активно стареене и превенция на тяхното социално изключване. За осигуряването на тези услуги работи квалифициран персонал, който се състои от медицински лица (доктор, медицински сестри, рехабилитатор), организатор социални дейности, трудотерапевт, психолог, санитари и др. Настаняването на потребителите на социални услуги в Дома за слепи лица се извършва на основание чл.40а, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка с чл.19 от Закона за социално подпомагане.

Актуални мисии (0)

Минали мисии (27)

Придружи незрящи на разходка в Южния парк

от Кирил Кирилов

Всяка събота и неделя група незрящи хора очакват с радост да се срещнат с теб и да се разходите заедно в парка.

София

До ден

Приключило записване

Придружи незрящи на разходка в Южния парк през януари

от Кирил Кирилов

Всяка събота и неделя група незрящи хора очакват с радост да се срещнат с теб и да се разходите заедно в парка.

София

До ден

Приключило записване

Придружи незрящи на разходка в Южния парк през декември

от Кирил Кирилов

Всяка събота и неделя група незрящи хора очакват с радост да се срещнат с теб и да се разходите заедно в парка.

София

До ден

Приключило записване

Покажи още