Фондация "Инициатива за здраве"

Фондация "Инициатива за здраве"

Фондация "Инициатива за здраве" е неправителствена организация, която работи в областта на наркоманиите. От 1999 г. организацията реализира първата в България програма за обмен на игли и спринцовки сред инжекционно употребяващи наркотици, която има за цел превенция на ХИВ/СПИН и използва метода аутрич – работа директно в общността. Днес програмата работи всекидневно на повече от 10 места в София, дейностите й включват разпространение на стерилни комплекти за инжектиране, дезинфекционни материали, тестуване и консултиране за ХИВ, хепатит В и хепатит С и сифилис, скрининг и изследване за туберкулоза, социално и психологическо подпомагане на хора, живеещи с ХИВ, здравно обучение и насочване към служби за лечение. Дейностите се предлагат целодневно и в дроп-ин център. Всички услуги са безплатни и анонимни. Можете да подкрепите организацията в работата й за промяна на наркополитиките в България. Фондацията регулярно организира и почиствания на публични площи от игли и спринцовки. повече

Актуални мисии (0)

Минали мисии (2)

Петиция за промяна на националната политика по отношение на наркотиците

от Фондация "Инициатива за здраве"

Акцентът в българската политика по наркотиците, продължава да бъде репресията, законовото преследване и наказанието.

Навсякъде

До 5 минути

Приключило записване

Помогни за промяната на наркополитиката

от Фондация "Инициатива за здраве"

Търси се помощ за преводи на статии, свързани с войната с наркотиците, от английски език.

Навсякъде

Дългосрочно

Приключило записване