Фондация "Гутенберг 3.0"

Фондация "Гутенберг 3.0" е създадена през 2018 г. от Десислава Гаврилова, Яна Генова и Искра Джанабетска с цел създаването на интернет платформата за насърчаване на четенето сред деца “Книговище”. повече

Книговище е интернет платформа, която затвърждава способността на децата да осмислят прочетения текст - един вид иновативен „читателски дневник“ с въпросници към детски и юношески книги. В сайта децата избират заглавието на прочетената книга, отговарят на въпросите към нея и печелят точки. Платформата надгражда игрови и състезателен елемент над четенето, като така го превръща в модерно занимание и работи за постигане на четивна грамотност и умения за осмислящо четене.

Актуални мисии (1)

Съставяй въпросници към детски книги за платформата Книговище

от Фондация "Гутенберг 3.0"

Книговище е нова образователна платформа, която затвърждава способността на децата да осмислят прочетения текст - един вид иновативен "читателски дневник" с въпросници към книгите и игрови елемент. Ако ти звучи като супер идея, виж как да се метнеш на борда.

Навсякъде

Дългосрочно

Минали мисии (0)