Коалиция "За да остане природа"

Коалиция "За да остане природа"

5,0

"За да остане природа" е независима, непартийна коалиция от граждански групи и неправителствени организации, която се бори за опазване на природата в България чрез насърчаване на гражданското общество и спазване на законодателството. Коалицията защитава Земята и хората като обединява дейностите на членовете си, свързани с целите й, мобилизира граждански групи и експерти, провежда информационно-образователни кампании и лобира за създаването и прилагането на екологична политика. Какво можеш да направиш ти, "За да остане природа в България”: - следи новините и участвай в инициативите на www.forthenature.org; - разкажи на повече хора и разпространи информацията за случващото се с природата; - реши се да направиш нещо: намери съмишленици на идеите си и ги осъществи; ако имаш нужда от съдействие, пиши на [email protected]; - бъди активен, включи се като доброволец – коалицията има нужда от всякаква помощ и формира работни групи. повече

Актуални мисии (0)

Минали мисии (4)

Дай подписа си в защита на Витоша

от Коалиция "За да остане природа"

Поправката в Закона за горите сe придвижва непрозрачно, без обсъждане, при неспазване на закона за нормативните актове.

Навсякъде

До 5 минути

Приключило записване

Въвеждай данни за оценка на натиска върху защитени зони от Натура 2000

от Коалиция "За да остане природа"

Коалиция "За да остане природа" подготвя мащабен анализ на инвестиционния натиск върху защитени зони от 2007 г. досега. Помогни данните да бъдат обработени, за да успеят експертите да излязат със силни аргументи пред вземащите решения.

Навсякъде

Няколко дни

Приключило записване

Въвеждай данни за оценка на натиска върху защитени зони от Натура 2000

от Коалиция "За да остане природа"

Коалиция "За да остане природа" подготвя мащабен анализ на инвестиционния натиск върху защитени зони от 2007 г. досега. Помогни данните да бъдат обработени, за да успеят експертите да излязат със силни аргументи пред вземащите решения.

Навсякъде

Няколко дни

Приключило записване

Покажи още