Сдружение "Дари любов"

Сдружение "Дари любов"

4,6

“Дари любов” е сдружение с обществено полезна дейност и основни цели: устойчивото развитие на социалната дейност, предоставяне на социални услуги на нуждаещите се, подпомагане и интеграция на младежи в неравностойно положение, закрила и социална интеграция на деца с увреждания и лица в неравностойно положение, създаване възможности и поощряване на децата с увреждания и лицата в неравностойно положение за участие в обществения живот и процесите на вземане на решения на всички нива, подпомагане на личностната реализация и др. повече

Подпомагане на деца и възрастни хора в нужда. Откриване на пунктове за набиране на помощи за хора в нужда.

Актуални мисии (0)

Минали мисии (2)

Подари дрехи, обувки и вещи за бита на хора в нужда

от Сдружение "Дари любов"

В пунктовете "Дари любов" в София и Петрич целогодишно се набират материални помощи за деца от домове и хора, живеещи под прага на бедността. Може да даряваш винаги, когато имаш възможност.

София, Петрич

До час

Приключило записване

Подари дрехи, обувки и вещи за бита на хора в нужда

от Сдружение "Дари любов"

Сдружение "Дари любов" отвори пунктове в София, Правец и Петрич за целогодишно набиране на материални помощи за деца от домове и хора, живеещи под прага на бедността. Можеш да даряваш винаги, когато имаш възможност.

София, Петрич, Правец

До ден

Приключило записване