Фондация "Конкордия България"

Фондация "Конкордия България"

5,0

Фондация "Конкордия България" повече

ДОБРОВОЛЧЕСКИ ПОЗИЦИИ ВЪВ ФОНДАЦИЯ „КОНКОРДИЯ БЪЛГАРИЯ“ Фондация „Конкордия България” е част от международната организация „Конкордия Социални проекти“, която от над 20 години помага на деца и младежи без дом, както и по-общо на хора в нужда, и работи активно в Румъния и Република Молдова, подпомагана от административен офис във Виена. Първият проект на фондацията в България се реализира в рамките на Социален и младежки център „Св. Константин“, намиращ се в гр. София, ул. „Павлина Унуфриева” № 4, в близост до Сточна гара, който представлява комплекс от социални услуги в подкрепа на деца и младежи от улицата. Нашата мисия е да подпомагаме деца и младежи (6 – 30-годишни) в неравностойно положение - от проблемни семейства, от улицата, от малцинствени групи, от социални институции, безработни и др. - в тяхното израстване и интеграция в обществото. Екипът на фондацията успешно организира и провежда разнообразни ателиета и дейности, които да създават и развиват полезни умения у нашите клиенти. С цел подпомагането успешното включване на децата и младежите ни в обществото, както и тяхното духовно личностно обогатяване фондацията обявява кампания за набиране на доброволци. Полагането на доброволен труд дава възможност да промените живот – нечий друг, както и вашия собствен. За да направите това, първо е нужно да се подготвите за среща с нови хора и места, а след това да бъдете способни да се включите заедно с тях в ежедневния им живот, като съумеете да допринесете със своите благородни и целенасочени идеи и дейности за благополучието на самите деца и младежи. Фондация „Конкордия България” приема помощта на доброволци от страната и чужбина. Вратите ни са широко отворени за хора, които имат желание да се включат в ежедневната програма на Центъра, и по-конкретно в следните дейности:  Групови и индивидуални занимания с децата и младежите ;  Разходки, екскурзии и честване на празници;  Организиране и активно участие в спортни занимания за различните възрастови групи;  Подпомагане на децата и младежите в изработването на картички, сувенири, апликации във връзка с благотворителни мероприятия;  Съдействие при организирането на благотворителни изяви;  Иницииране на различни ателиета, в зависимост от желанието, уменията и способностите на всеки доброволец;  Развиване на социалните умения на децата и младежите;  Предаване на личен житейски опит посредством споделяне на история или дискусия на различни теми за света и проблемите в обкръжаващата ни действителност Ползите за вас като част от нашия екип ще са развитие на личностните качества, нов поглед над заобикалящата ни действителност, опит в работата с марганализирани групи, опит в социалнита сфера, както и сътрудничество със социално-педагогическия екип на фондацията. Ако искате да станете частица от живота на едно дете или младеж, моля изпратите ни своята кратка автобиография заедно с мотивационно писмо на следния електронен адрес: [email protected]

Актуални мисии (0)

Минали мисии (2)

Споделяй своя опит и умения с деца и младежи в неравностойно положение

от Фондация "Конкордия България"

Включи се в заниманията и ежедневния живот в социален център за младежи без дом и семейство. За израстването и успешното им включване в обществото понякога е достатъчно просто да бъдеш техен приятел.

София

Дългосрочно

Приключило записване

Освежи детската площадка в социалния център на "Конкордия България"

от Фондация "Конкордия България"

Хайде, бояджиите! Тази страхотна площадка за младежи и деца от уязвими групи има нужда от подновяване на контурите, лакираща боя за катерушките и малко цветя в добавка. Правим го.

София

До ден

Приключило записване