ЦНСТДМУ "Любов" - Павликени

5,0

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Любов" в град Павликени е социална услуга от резидентен тип за деца, които имат нужда от грижа извън тяхното семейсто. В центъра е създадена среда, близа до семейната, в която децата получават необходимата индивидуална грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. повече

В трите центъра са настанени 32 деца и младежи с различна степен на умствена изоставеност. С настъпването на Великденските празници нека ги направим щастливи - имат нужда от нови маратонки, обувки, подходящи съоръжения за почивка в двора -градински люлки, занимания на открито. Децата и младежите са на възраст от 3г. - до 24г.

Актуални мисии (0)

Минали мисии (1)

Подари маратонки и игри за двора на деца с интелектуални затруднения в Павликени

от ЦНСТДМУ "Любов" - Павликени

Идването на пролетта е голяма радост за децата в трите центъра от семеен тип, защото всички много обичат игрите навън. Искаш ли да им направиш супер изненада за Великден?

Навсякъде, Павликени

До 5 минути

Приключило записване