Фондация "Център за хуманни политики"

Фондация "Център за хуманни политики"

4,5

Основните дейности на "Център за хуманни политики" са насочени в сферите на образованието, науката и подобряването на ефективността на политиките в областта на наркотичните вещества. Целта на Центъра е да открива, адаптира и имплементира световни научно доказани подходи в превенцията и работата със зависимости. повече

None

Актуални мисии (0)

Минали мисии (1)

Подкрепи с храна и хигиенни материали хора със зависимост

от Фондация "Център за хуманни политики"

"Розовата къща" е единственото място в София, където хора, които са зависими – обикновено бездомни, често без документи – могат да намерят разбиране, социална и здравна информация, помощ да се доберат до лекар, да хапнат нещо, да се изперат. Помогни на къщата да продължи да съществува.

Навсякъде, София

До 5 минути

Приключило записване