Български младежки Червен кръст - Пловдив

Български младежки Червен кръст - Пловдив

4,8

Български младежки Червен кръст е доброволческа организация, част от Български Червен кръст. повече

Български младежки Червен кръст чрез своите доброволци в цялата страна и посредством своите програми за обучение, дейности и услуги, приобщава децата и младите хора към хуманитарните ценности и принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността и недискриминацията, уважението към различията и културното многообразие.

Актуални мисии (0)

Минали мисии (11)

Придружавай самотни възрастни хора при посещение на болница в Пловдив

от Български младежки Червен кръст - Пловдив

Всяка сутрин в приемната на БЧК в болница "Св. Пантелеймон" има нужда от двама доброволци, които да посрещат и придружават възрастните пациенти за прегледи, хоспитализиране и изследвания.

Пловдив

До ден

Приключило записване

Раздавай хранителни помощи на хора в нужда в Пловдив

от Български младежки Червен кръст - Пловдив

От декември БЧК започва поетапно раздаване на продукти от първа необходимост на хора от най-уязвимите социални групи. В Пловдив има нужда от подкрепления на четири от пунктовете.

Пловдив

До ден

Приключило записване

Бъди статист на състезание по първа долекарска помощ в Пловдив

от Български младежки Червен кръст - Пловдив

Децата ще покажат животоспасяващите умения, които са усвоили, като участват в симулации на различни инциденти. А за тази цел ще имат нужда от доброволци с щипка артистичен талант за ролите на пострадалите.

Пловдив

До ден

Приключило записване

Покажи още