Благовест Цветанов

5,0

Благовест Цветанов повече

Издирване и намиране на материали, отнасящи се до делата и личността на Стефан Стамболов. Целта е да бъдат събрани на едно място повече текстове и снимки, отнасящи се до този човек. Материалите ще бъдат включени в любителско-аматьорски сайт с некомерсиална цел.

Актуални мисии (0)

Минали мисии (1)

Напиши текст на тема доброволчество, личностно развитие или гражданско общество

от Благовест Цветанов

Ти си личност с изявена гражданска позиция. И обичаш да пишеш? Стани автор в нов блог за насърчаване на активно общество.

Навсякъде

До ден

Приключило записване