Фондация "Асоциация Анимус"

Фондация "Асоциация Анимус"

5,0

Мисията на Анимус е да насърчава здравословната комуникация между хората и равенството между половете в българското общество и го постига, като работи за осъществяването на следните цели: развива достъпни психотерапевтични и психоаналитични услуги и програми, предлагащи професионална и компетентна помощ, създава обществени нагласи на толерантност към различието, уважение към страданието и неприемане на насилието, популяризира ценностите на динамичната и психоаналитичната психотерапия и психоанализа, насърчава демократичните промени в българското семейство и общество, разработва и изпълнява проекти и програми в подкрепа на хора, които се нуждаят от помощ. Основните насоки на работа са да стимулира разбирателство в обществото; да насърчава повишаването на уважението към жените, да действа като посредник между държавните институции и неправителствени организации, като координира дейности по проблемите на насилието срещу жени и деца. повече

ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ АНИМУС” НАБИРА ДОБРОВОЛНИ СЪТРУДНИЦИ ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНА ГОРЕЩА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ХОРА, ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ 02/981 76 86 Условия за кандидатстване: - Желание за трупане на опит и развитие в сферата на психологическото консултиране - Интерес към психологическите измерения на насилието, травмата и възстановяването - Желание за практически опит в подпомагането на хора - Готовност за доброволческа дейност между 4 и 16 часа седмично - Навършени 21 години - Обявата е за кандидати от София – град и София - област Ако проявявате интерес, моля свържете се с нас на телефон 02/ 8130250, за да бъде насрочен час за интервю. За одобрените на интервю кандидати - ще бъде организиран интензивен тренинг – от 18.05.2015г. до 22.05.2015г., който продължава пет дни, обхваща широк набор от теми и цели формиране на базови консултативни умения, умения за кризисна интервенция, запознаване със спецификата на травмата от преживяно насилие и процеса на преодоляването й. Тренингът е интерактивен и застъпените теми са богато илюстрирани с практически казуси и ролеви игри. В края на обучението всеки от участниците получава сертификат. Времето, през което всеки един консултант е работил доброволно на Горещата телефонна линия за пострадали от насилие, се счита за стаж и опит по специалността. Кампанията за набиране на нови сътрудници за работа на Национална Гореща телефонна линия за пострадали от насилие продължава до 11.05.2015г.

Актуални мисии (0)

Минали мисии (11)

Води творчески работилници за жени, пострадали от домашно насилие

от Фондация "Асоциация Анимус"

Ако познаваш силата на себеизразяването чрез изкуство, а пръстите ти умеят да правят чудеса с подръчни материали, тази мисия търси точно теб.

София

Дългосрочно

Приключило записване

Бъди доброволец в Кризисен център за жени и деца, пострадали от насилие

от Фондация "Асоциация Анимус"

За да си върнат усмивката, децата в кризисния център имат нужда от много време, внимание и грижа. Можеш да окажеш безценна подкрепа, като прекарваш с тях няколко часа седмично в свободното им време.

София

Дългосрочно

Приключило записване

Бъди доброволец на националната Гореща телефонна линия за пострадали от насилие

от Фондация "Асоциация Анимус"

Вече 22 години Горещата телефонна линия за хора, пострадали от насилие, съществува благодарение на отдадеността на своите доброволци консултанти. Стани един от тях сега.

София

Дългосрочно

Приключило записване

Покажи още